Lespakket "Samen Geschiedenis Schrijven"

Leren redeneren met historische informatie

 

Lespakket

Samen geschiedenis schrijven is een lespakket voor het tweede leerjaar van het secundair onderwijs. Het wordt ontwikkeld vanuit de vaststelling dat er weinig leermiddelen bestaan om leerlingen te leren redeneren met historische informatie. Nochtans is dit een van de kerndoelen van de nieuwe eindtermen geschiedenis, die volgend schooljaar in de eerste graad ingevoerd worden.

 

Samen geschiedenis schrijven bestaat uit 16 lessen waarin leerlingen stapsgewijs leren redeneren met historische informatie. In dit lespakket komen verschillende sleutelbegrippen met betrekking tot de Romeinen aan bod. Tijdens deze lessen leren leerlingen op een meer verdiepende manier redeneren met en over historische bronnen. Echter zal er ook ruimte zijn voor de vrije invulling van de leerkracht tijdens de lessen. 

 

Er is gekozen voor de naam 'Samen Geschiedenis Schrijven' aangezien de leerlingen doorheen het lespakket zullen leren om per les gefundeerde antwoorden te geven, op basis van verschillende bronnen, op de gestelde onderzoeksvraag. Enkele lessen zullen starten met een centrale onderzoeksvraag, zoals bijvoorbeeld ‘Worden huishoudslaven goed behandeld?’. De leerstof zal gepresenteerd worden aan de hand van verschillende bronnen die geschreven zijn uit verschillende standpunten, bijvoorbeeld een bron vanuit het standpunt van patriciërs of een informatieve teksten van historici. Tijdens de lessen zullen de leerlingen deze aangeboden bronnen kritisch moeten analyseren om een eigen gefundeerd antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Hierbij is ook een belangrijke rol voor de leraar weggelegd. In de eerste lessen zal de leraar de leerlingen op een stapsgewijze manier leren hoe ze bronnen kritisch moeten analyseren en hoe ze een gefundeerd antwoord geven op de centrale onderzoeksvraag. Gedurende de andere lessen zal de leraar bijsturen waar nodig, antwoorden op vragen en op het einde van de les zal er ook telkens een nabespreking door de leraar plaatsvinden. Didactisch gezien zal er dus een coachende rol voor de leraar zijn vastgelegd en een meer actieve rol voor de leerlingen. Ook zal er gedurende de lessen aandacht zijn voor zowel individueel werk als groepswerk. 

 

Samen geschiedenis schrijven zal concreet bestaan uit een handleiding voor de leerkracht, een begeleidende powerpoint per les, een cursus of lestekst voor de leerlingen met bronnen en begeleidende vragen en de nodige bijlages, zoals enkele opdrachten.

 

Samen geschiedenis schrijven wordt ontwikkeld door de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, in samenwerking met geschiedenisleraren, docenten uit de lerarenopleiding geschiedenis en academische geschiedkundigen. Om een goede kwaliteit te garanderen, wordt de werking van het lespakket volgend schooljaar in een beperkt aantal klassen uitgetest en onderzocht. Meer informatie over het onderzoek dat aansluit bij het lespakket vindt u in het tabblad 'Het onderzoek'. 

Heeft u interesse op deel te nemen aan het onderzoek? Ga dan naar het tabblad 'interesse!' en schrijf uw klas(sen) in om deel te nemen. Opgelet! Het aantal leraren dat kan deelnemen is beperkt, wees er dus tijdig bij! 

 

©2019 by Iris Hulders - Samen Geschiedenis Schrijven

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now